Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

Uwaga
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG

I Sesja Rady Miejskiej - wrażenia

Dziś tj. 28 listopada zgodnie z zarządzaniem komisarza wyborczego zebrali się radni wybrani do Rady Miejskiej w Niepołomicach na kadencję 2014-2018. Zgodnie z porządkiem wskazanym przez komisarza złożyli ślubowanie i dokonali wyboru przewodniczącego i v-ce przewodniczących. Ślubowanie złożył również burmistrz.

Podsumowując wyniki w gminie nie ma zmian personalnych na tych funkcjach w porównaniu z poprzednią kadencją.

Procedura zastosowana odbiegała znacznie od stosowanej w 2010 roku. Ponieważ nie wyjaśniono przyczyn zmiany będzie konieczne dokonanie jej prawnej oceny. Sprawa jest poważna ponieważ ewentualne błędne decyzje mogą być daleko idące. Wątpliwości po wyjaśnieniu przedstawię.

 

Tadeusz Jasonek

 

{gallery}1sesja2014{/gallery}

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour